Foreslåtte naturvernområder

Datasettet viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V. Områdevern. Direktoratet presiserer at det kan forekomme feil og mangler i dette datasettet. Informasjon om verneforslag i Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Opplysningene er ikke en formell del av verneplanprosessen, jf. saksbehandlingsreglene etter naturvernloven (rundskriv fra Miljøverndepartementet T-3/99). ). Informasjon om verneforslag i Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Dersom det er avgjørende å vite om et konkret areal er foreslått vernet, må det derfor tas kontakt med direktoratet, fylkesmannen i det aktuelle fylke, eller med Sysselmannen på Svalbard.

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:19:42

Bruksområde

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å vise at bestemte områder omfattes av den type beskyttelse som er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling).

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Natur

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:19:42

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert