FKB-Høydekurve

FKB-Høydekurve inneholder høydekurver og annen terrengbeskrivende informasjon.

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.12.2018 03:16:12

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 16.12.2018 03:16:12

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
God