FKB-Høydekurve

Definition: FKB-Høydekurve inneholder høydekurver og annen terrengbeskrivende informasjon.

Updated: 09.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/9/2023 3:50:34 AM