Befolkning på rutenett 250 m 2018

Bosatte på ruter 250 * 250 meter i 2018. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 4/24/2019 3:22:05 AM

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 4/24/2019 3:22:05 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Download status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good