Befolkning på rutenett 250 m 2018

Bosatte på ruter 250 * 250 meter i 2018. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 15.12.2018 03:38:06

Bruksområde

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 15.12.2018 03:38:06

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God