Befolkning på rutenett 1000 m 2018

Viser bosatte på ruter 1000 m x 1000 m pr. 01.01.2017. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:42:18

Bruksområde

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:42:18

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God