Befolkning på rutenett 1000 m 2019

Definition: Viser bosatte på ruter 1000 m x 1000 m for 2019. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Updated: 10.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 12/10/2023 3:45:15 AM