Barnetråkk

Barnetråkk-data inneholder skolevei og fritidsvei med tilhørende opplysninger som for eksempel om veien er farlig eller ikke, og hvilken type fare mv. Data inneholder også leke-/oppholdsområde og områder som oppleves som bra og mindre bra. Det er barn som i hovedsak er informanter og deltagere i barnetråkk-kartlegging. Metoden brukes for å understøtte kommuneplanlegging og konsekvensvurderinger i vegsaker mv. 70-100 kommuner har i dag barnetråkkdata.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:14:36

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Kandidat

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:14:36

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert