Barnetråkk

Barnetråkk-data inneholder skolevei og fritidsvei med tilhørende opplysninger som for eksempel om veien er farlig eller ikke, og hvilken type fare mv. Data inneholder også leke-/oppholdsområde og områder som oppleves som bra og mindre bra. Det er barn som i hovedsak er informanter og deltagere i barnetråkk-kartlegging. Metoden brukes for å understøtte kommuneplanlegging og konsekvensvurderinger i vegsaker mv. 70-100 kommuner har i dag barnetråkkdata.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/15/2019 3:09:37 AM

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 12/15/2019 3:09:37 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient