Barnetråkk - aggregert

Definition: Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter. Det registreres også steder barn liker eller misliker. Datasettet gir nyttig informasjon til bruk i kommunal og regional planlegging, statistikk, forskning og utdanning. Aggregert datasett er en forenklet versjon av "Barnetråkk - fullstendig" og brukes til representasjon av punkt- og linje data fra fullstendig datasett i heksagongrid. Datasettet Barnetråkk - aggregert er offentlig tilgjengelig uten behov til innlogging med 200 meter oppløsning, mens fullstendig datasett og aggregert datasettet med mindre enn 200 meter oppløsning kun er tilgjengelig for autoriserte og registrerte brukere gjennom innlogging hos UiB.

Updated: 17.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: University of Bergen

Usage

Stedsfesting av barnas bevegelser og bruk av områder til forskjellige formål gi viktig informasjon i trafikkplanlegging, planlegging av uteområder i kommuner samt kommunenes måloppnåelse i forhold til folkehelse, sosial bærekraft og medvirkning av barn og unge i planleggingen. Siden datasett er fritt tilgjengelig i 200m oppløsning kan andre aktører også ha nytte av det uten at det kreves forarbeid i kommunen. Aggregert datasett kreves hverken kvalitetssikring fra læreren og kommuneplanlegger eller innlogging og produseres fortløpende etter gjennomføring i skolen. Dette garanterer en raskt dataflytt til alle brukere. Fylkeskommuner og statlige etater kan ha nytte av data fra Barnetråkk i planer som berører flere kommuner og for planer for sosial bærekraft. Utdanningsmiljø kan bruke data for forskning og lære og konsulenter kan bruke det i sitt arbeid med f.eks. planlegging.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2023

Updated: 6/17/2024 3:33:47 AM