Barmarksløyper i Finnmark

Data knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Data over vedtatte og dermed lovlig ruter for terrengkjøretøy sommerstid. Grunnlag for vedtak er lov om motorferdsel i utmark og håndteres av fylkesmannen, eventuelt andre vedtak i kommunen. Motorisert ferdsel i utmark. Gjelder spesifiserte ruter for terrengkjøretøy sommerstid.

Innsender: Kartverket

Eier: Fylkesmannen i Finnmark

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:17:48

Bruksområde

Vise hva som er lovlig trase for motorferdsel i utmark fra 1. juli til snøfall uten særskilt dispensasjon fra kommunen.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:17:48

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
God
GML-krav status
Brukbar
ATOM-feed status
God