Barmarksløyper i Finnmark

Definition: Data knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Data over vedtatte og dermed lovlig ruter for terrengkjøretøy sommerstid. Grunnlag for vedtak er lov om motorferdsel i utmark og håndteres av fylkesmannen, eventuelt andre vedtak i kommunen. Motorisert ferdsel i utmark. Gjelder spesifiserte ruter for terrengkjøretøy sommerstid.

Updated: 24.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: County Governor

Usage

Vise hva som er lovlig trase for motorferdsel i utmark fra 1. juli til snøfall uten særskilt dispensasjon fra kommunen.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/24/2024 3:28:01 AM