Barmarksløyper i Finnmark

Definition: Data knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Data over vedtatte og dermed lovlig ruter for terrengkjøretøy sommerstid. Grunnlag for vedtak er lov om motorferdsel i utmark og håndteres av fylkesmannen, eventuelt andre vedtak i kommunen. Motorisert ferdsel i utmark. Gjelder spesifiserte ruter for terrengkjøretøy sommerstid.

Updated: 01.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: County Governor
Version number 1

Usage

Vise hva som er lovlig trase for motorferdsel i utmark fra 1. juli til snøfall uten særskilt dispensasjon fra kommunen.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 6/1/2023 3:28:54 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
good
Product spesification
useable
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good