Ankringsområder

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:12:11 AM

Usage

Er en del av Kystverket DOK-leveranse, og er med det et viktig datasett til bruk innen offentlig og privat arealplanlegging.

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/14/2020 3:12:11 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
useable
Cartography rules
good
Product spesification
useable
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
useable
ATOM feed status
deficient