Ankringsområder

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Innsender: Kartverket

Eier: Kystverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:12:21

Bruksområde

Er en del av Kystverket DOK-leveranse, og er med det et viktig datasett til bruk innen offentlig og privat arealplanlegging.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:12:21

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Brukbar
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
WMS status
God
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Brukbar
ATOM-feed status
Ikke levert