Aktsomhetskart for snøskred

Definition: Aktsomhetsområder for potensiell snøskredfare er et GIS-generert landsdekkende datasett som gir en grov oversikt over områder som potensielt kan være snøskredutsatt. Aktsomhetskartene for snøskred som er lagt med en ny metode i 2023. Disse er utviklet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og blir forvaltet av NVE.

Updated: 17.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Usage

Datasettet er et DOK datasett til bruk i arealplanlegging. Bruken er spesifisert videre i NVEs retningslinjer “Flaum- og skredfare i arealplanar”. Aktsomhetskart for snøskred finnes i tre varianter. Et for bruk på sikkerhetsklasse S3 og to til bruk for sikkerhetsklasse S2, med og uten skogens effekt på snøskredfaren.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2024

Updated: 6/17/2024 3:32:40 AM