Søk i register

Det offentlige kartgrunnlaget - Kommunalt

Tabellen viser kommunens bekreftede DOK-data.

Oppdatert: 16.02.2019
Viser 1 - 50 av 147 treff
Valgt som DOK
Dekning
Kommunens merknad
Basis geodata
Kartverket
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Kyst og fiskeri
Fiskeridirektoratet
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Kyst og fiskeri
Kystverket
I prosess
Nasjonalt
Nei
Nei
Ikke dekning
Samfunnssikkerhet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Befolkning
Statistisk sentralbyrå
I prosess
Nasjonalt
Ja
Nei
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Natur
Miljødirektoratet
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Samferdsel
Fylkesmannen i Finnmark
I prosess
Nasjonalt
Ja
Ja
Befolkning
Kartverket
Kandidat
Nasjonalt
Nei
Nei
Ikke dekning
Befolkning
Statistisk sentralbyrå
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Nei
Befolkning
Statistisk sentralbyrå
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Nei
Geologi
Direktoratet for mineralforvaltning
I prosess
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Kartverket
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Kartverket
Kandidat
Nasjonalt
Nei
Ja
Basis geodata
Kartverket
Godkjent
Nasjonalt
Nei
Ja
Ikke dekning
Basis geodata
Kartverket
Godkjent
Nasjonalt
Nei
Nei
Basis geodata
Kartverket
Godkjent
Nasjonalt
Nei
Nei
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Nei
Samfunnssikkerhet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Kyst og fiskeri
Fiskeridirektoratet
I prosess
Nasjonalt
Ja
Ja
Landbruk
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Nei
Nei
Ikke relevant
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Basis geodata
Geovekst
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Samfunnssikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Kandidat
Nasjonalt
Ja
Ja
Samfunnssikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Natur
Miljødirektoratet
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Nei
Forurensning
Miljødirektoratet
Godkjent
Nasjonalt
Nei
Nei
Ikke dekning
Friluftsliv
Miljødirektoratet
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Friluftsliv
Miljødirektoratet
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Nei
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
Kandidat
Nasjonalt
Ja
Ja
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Kyst og fiskeri
Fiskeridirektoratet
I prosess
Nasjonalt
Ja
Ja
Energi
Statnett
Forslag
Nasjonalt
Nei
Nei
Samferdsel
Kystverket
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Samferdsel
Kystverket
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Samferdsel
Bane NOR SF
I prosess
Nasjonalt
Ja
Nei
Samfunnssikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
Godkjent
Nasjonalt
Ja
Ja
Kyst og fiskeri
Fylkeskommunene
I prosess
Nasjonalt
Nei
Nei
Ikke relevant
Viser 1 - 50 av 147 treff