Search register

Vanntilknytning

Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet

Updated: 27/11/2018
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

AnnenPrivatIkkeInnlagt

Submitted

AnnenPrivatInnlagt

Submitted

TilknyttetOffVannverk

Submitted

TilknyttetPrivatVannverk

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits