Search register

Tiltaktype

inneholder tiltakstyper

Updated: 03/06/2020
Showing 1 - 50 of 52 hits

Codelist

Anlegg - kan bruke søknad uten ansvarsrett
antenneinntil5m

Submitted

Anlegg
antenneover5m

Submitted

Kun endring av bruk - ingen bygningsmessige endringer
bruksendring

Submitted

Kan bruke søknad uten ansvarsrett
bruksendringhoveddel

Submitted

Dette er tekniske installasjoner som er knyttet til drift av bygningen (heis, ventilasjon, sprinkling osv.)
installasjonibygg

Submitted

Dette er tekniske installasjoner som er knyttet til drift av bygningen (ventilasjon, vinduspusseheiser osv.)
utvendigeinstallasjoner

Submitted

Dette er tekniske installasjoner som er knyttet til drift av bygningen (heis, ventilasjon, sprinkling osv.)
installasjonernyttanlegg

Submitted

Dette er tekniske installasjoner som er knyttet til drift av bygningen (heis, ventilasjon, sprinkling osv.)
installasjonerreparasjon

Submitted

Anlegg er fysiske og selvstendige tiltak som ikke er bygning (støttemurer, svømmebassing, vei, brygger, terrengendringer osv.)
endringanlegg

Draft

Denne skal benyttes dersom en leilighet skal deles opp i flere boenheter.
boligoppdeling

Submitted

Denne skal benyttes dersom to eller flere leiligheter skal slås sammen til en. For eksempel omgjøring av tomannsbolig til enebolig.
boligsammenslaing

Submitted

Endring av eksisterende bygning, hvor ingen andre tiltakstyper passer
endringbyggannet

Submitted

Endring av bærekonstruksjon i eksisterende bygning - ikke synlig utvendig
berekonstruksjoner

Submitted

Endring av brannskille i eksisterende bygning - ikke synlig utvendig
brannskille

Submitted

Endring av fundamenter i eksisterende bygning - ikke synlig utvendig
fundamenter

Submitted

Endring av lydskille i eksisterende bygning - ikke synlig utvendig
lydskille

Submitted

Endring av våtrom i eksisterende bygning
vatrom

Submitted

Endring av en eller flere fasader på eksisterende bygning
fasade

Submitted

Påbygg på eksisterende bygning - påbygg "hviler" på eksisterende konstruksjoner, mens tilbygg har nye egne fundamenter
pabygg

Submitted

Tilbygg til eksisterende bygning - tilbygg har nye egne fundamenter. For tilbygg mindre enn 50m2, kan det brukes søknad uten ansvarsrett
tilbyggunder50m2

Submitted

Tilbygg til eksisterende bygning - tilbygg har nye egne fundamenter
tilbyggover50m2

Submitted

Underbygging av eksisterende bygning - for eksempel utgraving og utbygging av kjeller
underbygg

Submitted

Endringer, tilbygg eller påbygg til eksisterende driftsbygning som er over 1.000m2
driftsbygningendringover1000m2

Submitted

Endringer, tilbygg eller påbygg til eksisterende driftsbygning hvor ferdig bygg holder seg under 1.000m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett
driftsbygningendringunder1000m2

Submitted

Gjerde - det er kun gjerde mot vei som er søknadspliktig - gjerde som er lavere enn 1,5m er unntatt søknadsplikt med mindre det hindrer sikten i frisiktsone mot vei.
innhegning

Submitted

Anlegg er fysiske og selvstendige tiltak som ikke er bygning (støttemurer, svømmebassing, vei, brygger, terrengendringer osv.)
nyttanlegg

Submitted

Denne tiltakstypen skal benyttes ved søknad om nye boliger eller nye fritidsboliger
nyttbyggboligformal

Submitted

Nye driftsbygninger i landbruket hvor samlet BRA eller BYA er under 1.000 m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett
nyttbyggdriftsbygningunder1000m2

Submitted

Nye driftsbygninger i landbruket hvor samlet BRA eller BYA er over 1.000 m2
nyttbyggdriftsbygningover1000m2

Submitted

Alle typer bygg over 70 m2 unntatt boliger eller fritidsboliger
nyttbyggover70m2

Submitted

Alle typer bygg under 70 m2 unntatt boliger eller fritidsboliger - kan bruke søknad uten ansvarsrett
nyttbyggunder70m2

Submitted

Delesak - fradeling av eiendom til anleggsformål - anleggstomt
anleggseiendom

Submitted

Delesak - overføring av areal fra en eiendom til en annen
arealoverføring

Submitted

Delesak - fradeling av festetomter
festegrunn

Submitted

Delesak - fradeling av nye tomter
grunneiendom

Submitted

Anlegg - parkeringsplass
parkeringsplass

Submitted

Tiltak som ikke skal stå i mer enn 2 år - kan bruke søknad uten ansvarsrett
plasseringmidlertidig

Submitted

Anlegg er fysiske og selvstendige tiltak som ikke er bygning (støttemurer, svømmebassing, vei, brygger, terrengendringer osv.)
rivinganlegg

Draft

Riving av en hel bygning som ikke er større enn 70m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett
rivingbygningunder70m2

Submitted

Riving av deler av en bygning
rivingdelerbygg

Submitted

Riving av en hel driftsbygning som ikke er større enn 1.000m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett
rivingdriftsbygninginntill1000m2

Submitted

Riving av hele bygg som ikke er driftsbygning og som er større enn 70m2
rivinghelebygg

Submitted

Riving av et tilbygg som ikke er større enn 50m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett
rivingtilbygginntil50m2

Submitted

Mindre frittstående skilt - kan bruke søknad uten ansvarsrett
skiltreklamefrittstaendeliten

Submitted

Større frittstående skilt
skiltreklamefrittstaendestor

Submitted

Mindre skilt montert på en fasade - kan bruke søknad uten ansvarsrett
skiltreklamefasadeliten

Submitted

Større skilt montert på en fasade
skiltreklamefasadestor

Submitted

Tilbygg til eksisterende driftsbygning i landbruket hvor bygningen til sammen får et bruksareal som er større enn 1.000m2
driftsbygningtilbyggover1000m2

Submitted

Tilbygg til eksisterende driftsbygning i landbruket hvor bygningen til sammen får et bruksareal som er mindre enn 1.000m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett
driftsbygningtilbyggunder1000m2

Submitted

Vei
Anlegg - bygging av ny vei
veg

Submitted

Showing 1 - 50 of 52 hits