Search register

Tiltaktype

inneholder tiltakstyper

Updated: 27/11/2018
Showing 1 - 50 of 50 hits

Codelist

(melding)
antenneinntil5m

Submitted

antenneover5m

Submitted

bruksendring

Submitted

(melding)
bruksendringhoveddel

Submitted

installasjonernyttanlegg

Submitted

installasjonerreparasjon

Submitted

boligsammenslaing

Submitted

endringbyggannet

Submitted

driftsbygningendringover1000m2

Submitted

(melding)
driftsbygningendringunder1000m2

Submitted

innhegning

Submitted

nyttanlegg

Submitted

nyttbyggboligformal

Submitted

(melding)
nyttbyggdriftsbygningunder1000m2

Submitted

nyttbyggover70m2

Submitted

(melding)
nyttbyggunder70m2

Submitted

parkeringsplass

Submitted

(melding)
rivingbygningunder70m2

Submitted

rivingdelerbygg

Submitted

(melding)
rivingdriftsbygninginntill1000m2

Submitted

rivinghelebygg

Submitted

(melding)
rivingtilbygginntil50m2

Submitted

(melding)
skiltreklamefrittstaendeliten

Submitted

(melding)
skiltreklamefasadeliten

Submitted

skiltreklamefasadestor

Submitted

(melding)
driftsbygningtilbyggunder1000m2

Submitted

Vei
veg

Submitted

endringdrift

Submitted

terrenginngrep

Submitted

Showing 1 - 50 of 50 hits