Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

Næringsgruppe for industri

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/27/2018 5:36:52 PM

Code value

Code value: E

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term