Bergverksdrift og utvinning

Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/27/2018 5:36:29 PM

Code value

Code value: B

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term