Search register

NabovarselForsendelsesmetode

Angir på hvilken måte nabovarselet har blitt sendt

Updated: 22/03/2019
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

E-post

Submitted

Fellestjenester Bygg

Submitted

Personlig levert

Submitted

Rekommandert

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits