7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK (skumisolasjon)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/27/2018 5:32:50 PM

Code value

Code value: 7157

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term