Search register

Etasjeplan

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje. 

Updated: 27/11/2018
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

H

Submitted

K

Submitted

L

Submitted

U

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits